Serdecznie zapraszamy do udziale w webinarze, który odbędzie się 7 października, o godzinie 10.00 za pomocą MS Teams. Będzie to spotkanie podsumowujące międzynarodowy projekt MINTECO – “Integrated eco-technology for a selective recovery of base and precious metals in Cu and Pb mining by-products” 

Aby wziąć udział w wydarzeniy należy klikąć w link: LINK

MINE.THE.GAP to projekt wspomagający zrównoważać europejskie łańcuchy dostaw w górnictwie i oferuje MŚP możliwości wykorzystania ich najnowocześniejszych technologii w gospodarce o obiegu zamkniętym, efektywnym gospodarowaniu zasobami i zaawansowanej produkcji w nowych warunkach. Chodzi o to, aby połączyć dostawców technologii i przedsiębiorstwa z branży wydobywczej w celu stworzenia nowych i ulepszonych łańcuchów wartości. Dzięki MINE.THE.GAP europejskie MŚP mogą nawiązać nową współpracę w celu opracowywania produktów, technologii, rozwiązań i usług dla sektora surowcowego i wydobywczego.

Więcej informacji o projekci: LINK
TGM main the gap

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie mającej na celu badanie umiejętności, wiedzy i kompetencji pracowników zatrudnionych w przemyśle węglowym, niezbędnych do restrukturyzacji zawodowej tej grupy społecznej, w stronę przekwalifikowania zawodowego do  sektora odnawialnych źródeł energii.

Ankieta jest dostępna w języku polskim.

Zachęcamy do udziału w badaniu: LINK
TGM RES-Skill

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencja organizowanej w ramach partnerstwa Unia Europejska-Ameryka Łacińska na rzecz zrównoważonej gospodarki surowcami naturalnymi. Odbędzie się ona w pełni online w dniach 24 i 25 listopada 2020 r. Konferencja ta, ma za zadanie gromadzić społeczność osób odpowiedzialnych za gospodarkę surowców mineralnych, w tym decydentów, przemysł, sektor prywatny oraz ośrodki pracujące nad badaniami i innowacjami w UE i Ameryce Łacińskiej. Ma również na celu promowanie i intensyfikację współpracy oraz bezpośredniej wymiany wiedzy między UE a krajami partnerskimi Ameryki Łacińskiej w oparciu o wspólne interesy, cele i wartości.

Link do rejestracji: REJESTRACJA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

EU-Latin America Partnership on Raw Materials Conference

 

W dniach 22-23 października 2020 roku przedstawiciele TGM wzięli udział w konferencji organizowanej w ramach EU Green Week 2020. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań promujących wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań
technologicznych, organizacyjnych i systemowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi oraz dyskusja i przedstawienie dobrych praktyk.
Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce, jak najdłużej, wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych
odpadów, poprzez jak najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego tematem wiodącym będzie racjonalne wykorzystanie zasobów ze źródeł pierwotnych i wtórnych, z uwzględnieniem przewidywanych zmian społecznych i gospodarczych oraz  innowacyjnych rozwiązań  technologicznych.
TGM wziął aktywny udział w wydarzeniu, przedstawiając prezentację dotyczącą prac realizowanych w ramach projektu MINTECO, pt.: „Odpady górnicze w Europie –miejsca składowania, możliwość odzysku cennych surowców„, która cieszyła się uznaniem i zwróciła uwagę uczestników konferencji.

Dla osób, którym nie udało się śledzić na bieżąco konferencji, zapraszamy do obejrzenia nagrań w portalu YouTube

Link do naszej prezentacji: Nagranie TGM

Link do nagrania z pierwszego dnia konferencji: 22 października 2020
Link do nagrania z drugiego dnia konferencji: 23 października 2020

 

TGM Conference

Polecamy Państwu studia podyplomowe związane z wdrażaniem do przedsiębiorstw strategii związanych z bliską nam ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Studia będą prowadzone przez ekspertów z dziedziny, z którymi mamy okazję współpracować przy realizacji projektów. Będzie to znakomita okazja do zdobycia praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu przekształcania modelu gospodarki linearnej na GOZ, z naciskiem na zastosowanie w przedsiębiorstwach.

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia strategii biznesowych zgodnych z polityką  Unii Europejskiej.

Zgłoszenia do 30 września 2020
Czas trwania: 2 semestry – zimowy 2020 i letni 2021

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz pomożemy w pozyskaniu funduszy na opłatę za studia!

 

TGM poleca studia podyplomowe

Nasza firma nieustannie dąży do pozyskiwania nowych, międzynarodowych kontaktów oraz zapoznaje się z nowoczesnymi technologiami. Doskonałą okazją do tego, są spotkania, również online z przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi, podczas który przestawiane są unikatowe i rozwijane technologie mające na celu tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym. 30 czerwca nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu Unprecedented dotyczącym przede wszystkim technologi wytwarzania nowoczesnych materiałów, które powstają w zgodzie z naturą. Mogliśmy wysłuchać prezentacji na temat:
➡️Przekształcania światowej klasy produktów (w tym płynów i mleczek) do czyszczenia na ekologiczne: 100% bioprodukcyjna seria detergentów ECO
➡️MATER-BI – właściwości i zastosowania kompostowalnych bioplastików przedstawionych przez firmę Novamont

➡️Innowacyjnej technologii służącej unowocześnieniu norm emisji spalin przez władze publiczne: Projekt EIT Raw Materials INNOCAT

 

UNPRECEDENTED z udziałem TGM
W związku z rozwojem firmy oraz ścisłej współpracy z partnerami pochodzącymi z województwa Małopolskiego bardzo cieszymy się, mogąc ogłosić, że dołączyliśmy do SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
Dzięki prowadzonym pracom z naszymi kontrahentami, w tym jednostkami naukowymi mającymi siedzibę właśnie w Małopolsce jesteśmy gotowi na przygotowywanie nowych, ekologicznych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów.
Dzięki dołączeniu do SPIN jesteśmy w stanie pozyskiwać z zainteresowanymi współpracą firmami mającymi na celu zwiększenia przetwórstwa metali pochodzących z odpadów.
Zachęcamy do współpracy!
TGM w SPIN Małopolska

3 czerwca odbyła się wideokonferencja ze wszystkimi instytucjami współpracującymi w projekcie MINTEGO, którego Team Group Metals jest częścią. Każdy z przedstawicieli podzielił się aktualnymi wynikami badań i analiz. Ważnym aspektem aktualnej działalności była dyskusja nad obostrzeniami wynikającymi z przeciwdziałaniami COVID-19. Omówiliśmy aktualny terminarz prac oraz spotkań, jak również ewentualne przedłużanie realizacji poszczególnych zadań. Przedstawiliśmy również po kolei plany prac na kolejne tygodnie.

MINTECO confcall

18 maja nasi przedstawiciele wzięli udział w cyklicznym spotkaniu organizowanym przez Instytut Autostrad Technologii i Innowacji – IATI Monday Business Meeting. Tematem przewodnim spotkania była Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na rozwój regionalny. Całe spotkanie, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną odbyło się online.

W trakcie spotkania zaprezentowano dobre praktyki z zakresu projektowania i wdrażania rozwiązań z zakresu symbiozy przemysłowej. Przedstawiono także możliwość wprowadzenia działań z zakresu GOZ jako narzędzi wspierania rozwoju zrównoważonego rozwoju w regionie, a także zaproponowano wskaźniki pomiaru GOZ w regionie.

Szczegółowy plan spotkania publikujemy poniżej:
1. „Wskaźniki transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w regionach – projekt oto-GOZ” – dr hab. Joanna Kulczycka, prof. Uczelni AGH, Agnieszka Nowaczek, IGSMiE PAN
2. Program Circular City  – jak przygotować strategie implementacji GOZ dla regionu – Tamara Streefland, Lotje Hogerzeil, Metabolic
3. Wskaźniki cyrkularne dla regionu – Hubert Bukowski INNOWO
4. Inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w regionie – Agnieszka Sznyk Innowo
5.Dyskusja „Jak zbudować ekosystem GOZ w regionie”

TGM Business meeting

Serdecznie zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji dotyczących działań TGM na fanpage’u na Facebooku oraz profilu dostępnego w Linked In. Oprócz nowości dotyczących naszej firmy przedstawiać będziemy ciekawe artykuły oraz nowości związane z tematami nam najbliższymi – gospodarką odpadami, szeroko pojętym recyklingiem i światowymi trendami w branży.

Serdecznie zapraszamy do obserwowania naszych profili !

W dniach 8-10 grudnia przedstawiciele naszej firmy wzięli udział w Warsztatach BizMet – „Konkurencyjny zrównoważony biznes recyklingu metali”, który jest częścią projektu organizowanego przez EIT Raw Materials. Kurs opierał się na gospodarce w obiegu zamkniętym i zwracał szczególną uwagę na recykling metali, dając szeroki wgląd na handel, technologię, konkurencyjność oraz aspekty biznesowe.
Kurs odbył się w Racławicach i został zorganizowany w porozumieniu z LUT University (Finlandia), TU Clausthal (Niemcy), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polska) i TU Chalmers (Szwecja).
Podczas dwudniowych warsztatów, poruszana była tematyka złożonych łańcuchów wielu zmiennych przemysłu metali poddanych recyklingowi, ze szczególnym uwzględnieniem biznesu regionalnego i globalnego. Zajęcia obejmowały zagadnienia:

→odzyskiwania wtórnych surowców-metali ze źródeł takich jak eWaste i złom, procesów technologicznej obróbki surowców wtórnych
projektowania innowacyjnych usług/produktów/procesów, włączając w to eco-design
gospodarki obiegu zamkniętego oraz symbiozy przemysłu w łańuchu waetości i nowatorskich modeli biznesowych
rozszerzonej odpowiedzialności zakładów/producentów w GOZ

Grupa docelowa składała się ze studentów uniwersytetów (doktorantów i słuchaczy studiów II stopnia), nauczycieli i badaczy, przedstawicieli przemysłu oraz osoby zainteresowane recyklingiem metali i gospodarką w obiegu zamkniętym.
Kurs BizMet Academy składał się z pięciu modułów: (1) Gospodarka w obiegu zamkniętym, (2) Gospodarka w obiegu zamkniętym w przemyśle metalowym, (3) Zarządzanie środowiskowe recyklingiem (metali), (4) Biznes w recyklingu (metali) oraz (5) Prawodawstwo UE oraz przepisy dotyczące recyklingu i recyklingu metali

TGM Raw Materials

20 listopada 2019 roku, przedstawiciele firmy Team Group Metals Sp. z o.o. wzięli udział w ósmym polsko-tajwańskim seminarium naukowym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy z tajwańskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST). Tegoroczne seminarium, zostało poświęcone zagadnieniom związanym z elektromobilnością i transportem autonomicznym. Jego celem była przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie trwałych relacji między naukowcami i przedsiębiorcami z obu krajów, a także umocnienie polsko-tajwańskiej współpracy naukowo-badawczej.

Podczas seminarium, można było wysłuchać m. in. prelekcji Wiceministra Nauki i Technologii Tajwanu, Pana Ms. Yu-Han Tsou, dyrektora polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pana dr inż. Wojciecha Kamienickiego oraz przedstawicieli polskich i tajwańskich instytutów związanych z transportem. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli ze świata przemysłu oraz nauki, którzy przedstawili swoją wizję rozwoju mobilności na przestrzeni najbliższych paru lat.

TGM Taiwan