Uwaga ! Zmiana w terminarzu spotkań!

Firma TGM Sp. z o.o. w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zaprasza na cykl webinariów pt.:

„Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży metali nieżelaznych –
– strategie, praktyki i zasady monitorowania”

Podczas webinariów odbędzie się dyskusja nad planowanymi do wdrożenia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskaźnikami oceniania postępów w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży metali.

 

Terminy webinariów:

                                     23 marca 2021, godz. 12.00 – produkty zawierające metale nieżelazne – procesy produkcyjne, odpady – LINK
NOWY TERMIN >>>    25 marca 2021, godz. 12.00 – wytwarzanie metali nieżelaznych – LINK
                                     30 marca 2021, godz. 12.00 – recykling odpadów LINK

Program każdego z webiariów będzie składał się z:

1. Propozycji monitorowania postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w branży metali nieżelaznych – prezentacja przedstawiciela
projektu, 10 min
2. Prezentacja pt. „Zasady certyfikacji GOZ”, Paweł Baryluk, Silk Road Certification
3. Prezentacji przedstawiciela przemysłu o działaniach firmy w zakresie GOZ, 15 min
4. Prezentacja przedstawiciela przemysłu o działaniach firmy w zakresie GOZ, 15 min
5. Dyskusja n.t. możliwości wykorzystania wskaźników pomiarowych umożliwiających ocenę postępu w transformacji do GOZ
6. Dyskusja o ankiecie GOZ dla przedsiębiorców
7. Dyskusja o dobrych praktykach w obszarze GOZ

Czas trwania każdego z webinariów: ok. 1 godzina

Prosimy o zapoznanie się z krótką ankietą dotyczącą wskaźników GOZ dostępną pod LINKIEM

 

Zapraszamy !

Partnerzy spotkania

Ogranizator

Team Group Metals Sp. z o.o.