Współpraca

  • by

Firma wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w 2018 rozpoczęła  współpracę przy projekcie międzynarodowym  MINTECO – „Integrated eco-technology for a  selective recovery of base and precious metals in Cu and Pb mining by-products”. Projekt jest  współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i ma na celu opracowanie  zintegrowanej innowacyjnej, wydajnej i przyjaznej  dla środowiska globalnej technologii odzyskiwania metali bazowych (Cu, Pb, Zn) i metali szlachetnych (Au, Ag) z odpadów wydobywczych zawierających miedź i ołów.

Konsorcjum skupia ośmiu partnerów z czterech krajów (Francji, Rumunii, Polski i Turcji) wzajemnie  uzupełniających się doświadczeniem. Należą do niego: Uniwersytet (Turcja), trzy instytuty badawcze
(Rumunia, Polska), instytucja publiczna (Francja) oraz trzy małe i średnie przedsiębiorstwa (Francja,
Rumunia, Polska).

Lista partnerów

  1. BRGM – Koordynator – Francja
  2. National R&D Institute for Nonferrous and Rare Metals – Partner – Rumunia
  3. National Institute for Research and Development in Optoelectronics INOE 2000 – Partner – Rumunia
  4. Eskisehir Osmangazi University – Partner – Turcja
  5. Romaltyn Mining SRL – Partner – Rumunia
  6. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Partner – Polska
  7. Team Group Metals Sp. z o.o. – Partner – Polska
  8. AJELIS – Partner -Francja